KONTAKT
Szpital Czerniakowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Stępińska 19/25, 00-739 Warszawa

mail:   sekretariat@szpitalczerniakowski.waw.pl


Centrala: +48 22 31 86 000

Dyrektor +48 22 31 86 201Z-ca Dyr. ds. Techniczno – Eksploatacyjnych +48 22 31 86 202Z-ca Dyr. ds. Ekonomiczno-Administracyjnych +48 22 31 86 396Główna Księgowa tel: +48 22 31 86 316Lekarz Naczelny +48 22 31 86 261Naczelna Pielęgniarka +48 22 31 86 209Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego - Rzecznik Szpitala +48 22 31 86 206Pełnomocnik ds. ISO +48 22 31 86 358
Pielęgniarka Społeczna +48 22 31 86 210Pielęgniarka Epidemiologiczna +48 22 31 86 204
Specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna

Rejestracja +48 22 31 86 213

+48 22 31 86 214

+48 22 31 86 223

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Rejestracja +48 22 31 86 306

Kierownik +48 22 31 86 307

Pielęgniarka Oddziałowa +48 22 31 86 308Klinika Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

sekretariat.wewnetrzny@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik Oddziału +48 22 31 86 328

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich +48 22 31 86 329Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej

chirurgia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Ordynator +48 22 31 86 391

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich +48 22 31 86 335Klinika Otolaryngologii

laryngologia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Ordynator +48 22 31 86 266

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich +48 22 31 86 253Oddział Neurologiczny

neurologia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Ordynator +48 22 31 86 386

Pielęgniarka Oddziałowa +48 22 31 86 354Oddział Okulistyczny

okulistyka@szpitalczerniakowski.waw.pl

Ordynator +48 22 31 86 320

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich +48 22 31 86 398Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oit@szpitalczerniakowski.waw.pl

Ordynator +48 22 31 86 235

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich +48 22 31 86 277Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

ortopedia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Ordynator +48 22 31 86 218

Koordynator Świadczeń Pielęgniarskich +48 22 31 86 323Zakład Rehabilitacji

rehabilitacja@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 237

Sekretariat +48 22 31 86 237

Pokój magistrów +48 22 31 86 245Zakład Diagnostyki Obrazowej

radiologia@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 246

Pracownia Tomografii komputerowej +48 22 31 86 280

Rejestracja +48 22 31 86 319Apteka Szpitalna

Kierownik +48 22 31 86 216

Fax. +48 22 31 86 216Zakład Patomorfologii

Kierownik +48 22 31 86 395

Sekreatriat +48 22 31 86 292Dział Żywienia

Kierownik +48 22 31 86 275Centralna Sterylizatornia

+48 22 31 86 369ADMINISTRACJA

Dział Organizacyjno Prawny

bpo@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 206

Sekcja Dokumentacji Medycznej +48 22 31 86 287Dział Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych

statystyka@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 231Biuro Zamówień Publicznych

bzp@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 359Biuro Kadr

kier_kadr@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 272Biuro Księgowości i Płac

ksiegowosc@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 316

Rozrachunki +48 22 31 86 382

Płace +48 22 31 86 357Biuro Obsługi Technicznej

bot@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 342Biuro Gospodarki i Zaopatrzenia

bgz@szpitalczerniakowski.waw.pl

Kierownik +48 22 31 86 228