OSTRY DYŻUR

• W stanach nagłych, powodujących zagrożenie zdrowia lub życia można

kontaktować się także ze stacją pogotowia ratunkowego (tel. 999 lub 112).

• Warszawska Informacja Medyczna jest dostępna pod numerem telefonu 0-800 777 770

zawiera adresy szpitali warszawskich gdzie można uzyskać pomoc medyczną dla dorosłych, dzieci i młodzieży w zakresie laryngologii, okulistyki i chirurgii urazowej. Jest bezpłatna dla osób z niej korzystających.

• "Lekarz Miasta" – ul. Niecała 2

(czynne 24h/dobę) - tel. 022 827 23 09
tel. 022 551 53 75, fax. 022 595 34 93